News

7. Juni 2021

Wir sind wieder im WING CHUN Training!

22. August 2019

Wing Chun Training in Griechenland

19. Mai 2019

Wing Chun Training mit Kostas Vekilis in Griechenland

19. Mai 2018

Zu Besuch bei Großmeister WAN KAM LEUNG in Hongkong